Play Mart International EOOD Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Политика на поверителност

Декларация за поверителност (Законодателен декрет № 196 от 30 Юни 2003).


Уважаеми клиенти, искаме да ви информираме, че Законодателен декрет № 196 от 30 юни 2003 година предвижда защита на физическите лица и на други страни по отношение на обработката на личните данни. Съгласно декрета, обработката на такива данни ще уважава принципите на коректност, законосъобразност, прозрачност и защита на личните ви данни и на правата ви. Ето защо, ние ви предоставяме следната информация, съгласно Чл.7 и Чл.13 от Законодателния декрет:

 1. Цели и методи за обработката на данните.
  Вашите лични данни ще бъдат използвани само и единствено за цели, свързани с изпълнението на задълженията , произтичащи от взаимоотношенията с нашата компания и по-точно:
  • За вписванията в компютърните база данни на компанията;
  • За изпълнение на настоящи или бъдещи договорни отношения;
  • За водене на отчети;
  • За управление на постъпленията и плащанията;
  • За търговска информация;
  • за изпълнение на задължения, основани на приложими регулаторни разпоредби, правила на гражданското и данъчното право и законодателството на ЕС.


Данните ще ъдат обработвани с помощта на IT инструменти, на хартиен носител или друг подходящ вид носител, в съответствие с минималните мерки за сигурност на данните, съгласно техническите параметри, свързани с тези мерки. Анекс Б към Консолидирания закон за защита на личните данни.

 1. Естество на събирането на данни и последствията от липсата им.
  Предоставянето на данни е:
  • Задължително за целите, свързани със задълженията по закон или други приложими, обвързващи регулаторни разпоредби; ИЛИ
  • Необходими за правилното установяване и продължение на взаимоотношенията, установени с вас


Непредоставянето на горните данни, дори законно, може да застраши взаимоотношенията с нашата компания или по-точно може да направи невъзможно за нас да изпълним поръчката ви или да предоставим услуги, които сте поискали, както и свързаното с тях фактуриране.

 1. Комуникация и споделяне на данните.
  За целите на договора и за целите, посочени по-горе, вашите лични данни могат да бъдат споделени:
  • с всички физически и юридически лица (адвокатски кантори, административни и данъчни служби, счетоводни фирми, куриери и превозвачи, центрове за обработка на данни и др.), когато е необходима комуникация за целите, изброени по-горе;
  • с банки за управление на постъпления и плащания;
  • с факторинг или дружества за събирания на вземания;
  • с нашите сътрудници и служители, специално определени за целта и само в контекста на техните функции и задължения (търговски, логистични и административни);
 2. Права на субекта на данните.
  Вие можете по всяко едно време да упражните правата си срещу администратора на данните, съгласно Чл.7 от Законодателен декрет №196 от 30 юни 2003, които можете да видите по-долу за ваше улеснение.
  1. Субектът на данните има право да получи потвърждение дали съществуват или не лични данни, които се отнасят до него, независимо от това дали вече са били записани, и съобщаването на тези данни в разбираема форма.
  2. Субектът на данните има право да поиска от администратора на данните:
   • a) за произхода на личните данни;
   • b) за целите и методите на средствата за обработка;
   • c) логиката, приложена към обработката, ако последната се извършва с помощта на електронни средства;
   • d) идентификационните данни на администратора на данни, на надзорните органи за данни и на определения представител съгласно Чл.5, подраздел 2;
   • e) на обектите или категориите лица, на които могат да бъдат съобщени личните данни и които могат да опознаят споменатите данни в качеството си на определен представител(и) на територията на държавата, надзорниците на данните или Оператор(и) за обработка на данни.
  3. Субектът на данните има право да получи:
   • a) актуализиране, коригиране или, когато е заинтересован, интегриране на данните;
   • b) анулиране, анонимност или блокиране на незаконно обработвани данни, включително данни, чието задържане е ненужно за целите, за които са били събрани или впоследствие обработени;
   • c) потвърждение, че операциите по букви а) и б) са били нотифицирани, както и по отношение на съдържанието им за субектите, на които са били съобщени или разпространени, освен ако това изискване е невъзможно или включва явно, непропорционално усилие в сравнение с правото на защита.
  4. Субектът на данните има право да възрази изцяло или отчасти:
   • a) по законови причини, при обработването на лични данни, които се отнасят до него, въпреки че са свързани с целта на събирането;
   • b) обработката на лични данни, които се отнасят до него, когато са извършени за целите на изпращане на рекламни материали, директни продажби или за проучвания на пазара или търговски съобщения. Правата, посочени в Чл. 7, могат да се упражняват, чрез изпращане на искане до администратора на данни или на надзорния орган, без специални формалности, както и чрез представител, който следва да получи подходящ и бърз отговор. Искането до администратора на данни или до надзорния орган може да бъде и с препоръчано писмо, факс или електронна поща.
 1. Администратор на данните.
  Администратова на данните е ПЛЕЙ МАРТ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕООД с адрес на регистрация: 

Бул. Цар Освободител 10

София 1000, България

 

 1. Управляващ на администратора на лични данни
  Управляващ на администратора на лични данни е: Макс Лисковски

Вие можете по всяко време да упражнявате правата си срещу администратора на лични данни, съгласно Чл.7 от Законодателенна директива №196 от 30 юни 2003 г., цитат от който можете да видите по-долу за ваше удобство:

 • - Субектът на личните данни има право да получи потвърждение дали има или не лични данни, отнасящи се до него, независимо от това дали вече е записано, и съобщаването на тези данни в разбираема форма
 • – Субектът на личните данни има право да получи отговор от администратора на лични данни:
  • a) за проихода на личните данни;
  • b) за целите и методите за събиране на данните;
  • c) за логиката, приложена при обработката, ако последната се извършва с помощта на електронни средства;
  • d) за идентификационните данни на администратора на данни, на надзорните органи за личните данни и на представителя, определен съгласно Чл.5, ал. 2;
  • e) заа субектите или категориите лица, на които могат да бъдат съобщени личните данни, и които могат да знаят за споменатите данни в качеството си на определен представител(и) на територията на държавата, надзорните органи или оператори на обработка на данни(с).
 • – Субектът на данните има право да получи:
  • a) актуализиране, коригиране, или ако има интерес, интегриране на данните;
  • b) изтриване, анонимност или блокиране на незаконно обработвани данни, включително данни, чието задържане не е необходимо за целите, за които са били събрани или впоследствие обработени;
  • c) удостоверяване, че операциите по букви а) и б) са били нотифицирани, също така и по отношение на съдържанието им на субектите, на които се предават или разпространяват данните, освен ако това изискване е невъзможно или включва явно непропорционално усилие в сравнение с правото да бъдете защитени.
 • - Субектът на данните има право да възрази изцяло или отчасти:
  • a) по законови причини, на обработването на лични данни, които се отнасят до него, въпреки че са от значение за целта на събирането;
  • b) за обработката на личните данни, които се отнасят до него, когато са събрани за целите на изпращане на рекламни материали или директни продажби или за проучвания на пазарни или търговски съобщения.

Ръководителят на данните е: г-н Макс Лисковски. За да упражнява горепосочените права, съгласно Чл. 7 от законодателството за защита на личните данни, субектът на данните трябва да направи писмено искане до

Бул.Цар Освободител 10

София 1000, България

Ръководител на личните данни: г-н Макс Лисковски