Play Mart International EOOD Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Privacybeleid

Privacybeleid (Wettelijke Besluit no. 196 van 30 juni 2003).
Beste Klant, wij willen u informeren dat het Wettelijke Besluit no. 196 van 30 juni 2003 de bescherming van natuurlijke en andere personen voorziet inzake het verwerken van hun persoonlijke gegevens. Overeenkomstig het besluit zal deze verwerking de principes van correctheid, rechtmatigheid en transparantie evenals de bescherming van uw privacy en rechten voor oog houden. Daarom geven we u de volgende informatie, in overeenstemming met Artikels 7 en 13 van het Wettelijke Besluit:

 1. Doelen en methodes van dataverwerking.
  Uw persoonsgegevens zullen worden gebruikt voor doelen die strikt instrumenteel of geassocieerd zijn met het nakomen van verplichtingen volgend op handelingen met ons Bedrijf en in het bijzonder:
  • voor het bijhouden van de computerdatabases van het Bedrijf;
  • voor het nakomen van huidige of toekomstige commerciële en contractuele relaties;
  • voor de boekhouding;
  • voor het beheer van kwitanties en betalingen;
  • voor commerciële informatie;
  • voor het nakomen van verplichtingen volgens de toepasbare maatregelen, Romeins en belastingwet evenals Europese wetgeving.

De gegevens zullen worden verwerkt door middel van IT-tools, computerafdruk of enig ander geschikt middel overeenkomstig met de minimum veiligheidsmaatregelen overeenstemmend met de betreffende Technische Maatregelen. Bijlage B van de Geconsolideerde Privacywetgeving.

 1. Aard van de dataverwerking en gevolgen van het niet-verlenen van gegevens.
  Het verlenen van gegevens is:
  • Verplicht, voor redenen omtrent wettelijke verplichtingen of andere bindende maatregelen; of
  • Noodzakelijk voor een goede instelling en handhaving van onze relatie met u.

Het niet-verlenen van bovenvermelde gegevens, hoewel legitiem, kan de goede relaties met ons Bedrijf in gevaar brengen en, in het bijzonder, het onmogelijk maken voor ons om uw bestellingen uit te voeren of de gevraagde diensten te verlenen evenals de daarbij horende facturatie.

 1. Delen van uw gegevens.
  Voor het naleven van het contract en voor bovenvermelde redenen kunnen uw persoonsgegevens gedeeld worden:
  • met alle natuurlijke en rechtspersonen (advocatenkantoren, administratieve en boekhoudkundige kantoren, boekhouders, koerierdiensten, centra voor dataverwerking, enz.) wanneer het delen ervan noodzakelijk is voor de bovenvermelde doelen;
  • met banken voor het beheren van ontvangsten en betalingen;
  • met vertegenwoordigers of incassobureaus;
  • met onze medewerkers en bedienden die daarvoor specifiek aangesteld zijn en binnen de context van hun functies en verplichtingen (van commerciële, logistieke en administratieve aard).
 2. Wat zijn uw rechten?
  U kunt steeds uw rechten laten gelden overeenstemmend met het Artikel 7 van het Wettelijke Besluit no. 196 van 30 juni 2003 dat we hier voor u weergeven.
  1. De betrokken persoon heeft het recht om bevestiging te krijgen of zijn persoonsgegevens al dan niet bestaan, of ze nu al opgeslagen werden of niet, en op informatie over die gegevens op een verstaanbare manier.
  2. De betrokken persoon heeft recht op informatie omtrent:
   • a) de oorsprong van de persoonsgegevens;
   • b) de doelen en de methodes voor het verwerken van deze persoonsgegevens;
   • c) de toegepaste logica bij het verwerken van de gegevens wanneer dit elektronisch gebeurt;
   • d) de identificatiegegevens van de Verwerker, of de verantwoordelijken van de gegevens en van de aangestelde vertegenwoordiger overeenkomstig artikel 5, paragraaf 2;
   • e) de entiteiten of de categorieën entiteiten met wie de persoonsgegevens kunnen worden gedeeld en die kennis nemen met de gegevens in hun hoedanigheid als aangestelde vertegenwoordiger(s), dataverwerker(s) of -verantwoordelijke(n).
  3. De betrokken persoon heeft recht op:
   • a) updating, verbetering of, indien gewenst, integratie van gegevens;
   • b) het wissen, anonimiseren of blokkeren van gegevens die niet wettelijk werden verzameld, inclusief data waarvan het bijhouden niet nodig is voor het doel waarvoor ze verzameld of achteraf verwerkt werden;
   • c) de bevestiging dat de handelingen onder letters a) en b) bekend gemaakt zijn, alsook de inhoud ervan, aan de rechtspersonen met wie de persoonsgegevens gedeeld werden, tenzij dit onmogelijk blijkt of een disproportionele inspanning vergt in vergelijking met het recht om beschermd te zijn.
  4. De betrokken persoon kan zich geheel of gedeeltelijk verzetten tegen:
   • a) op basis van gerechtvaardigde redenen, het verwerken van persoonsgegevens hoewel relevant voor het doel van de verzameling;
   • b) het verwerken van persoonsgegevens voor commerciële of advertentiedoelen of voor marketing en advertentie-enquêtes. De rechten van Artikel 7 kunt u laten gelden na schriftelijke aanvraag aan de Verwerker of gegevensverantwoordelijke zonder speciale formaliteiten alsook door middel van een aangestelde derde die een gepast en snel antwoord zou moeten krijgen. Dit verzoek aan de Verwerker of Dataverantwoordelijke kan per brief, fax of email.
 1. Verwerker.
  De Verwerker is het Bedrijf PLAY MART INTERNATIONAL EOOD met als adres:

  10 Tsar Osvoboditel Blvd.
  1000 Sofia, Bulgaria
 1. Dataverantwoordelijke
  De Gegevensverantwoordelijke is:Max Liszkowski
  U kunt steeds uw rechten laten gelden bij de Verwerker overeenkomstig het Artikel 7 van het Wettelijke Besluit no. 196 van 30 juni 2003 dat we hier voor u weergeven.
 • - De betrokken persoon heeft het recht om bevestiging te krijgen of zijn persoonsgegevens al dan niet bestaan, of ze nu al opgeslagen werden of niet, en informatie over die gegevens op een verstaanbare manier.
 • - De betrokken persoon heeft recht op informatie omtrent:
  • a) de oorsprong van de persoonsgegevens;
  • b) de doelen en de methodes voor het verwerken van deze persoonsgegevens
  • c) de toegepaste logica bij het verwerken van de gegevens wanneer dit elektronisch gebeurt;
  • d) de identificatiegegevens van de verwerker, of de verantwoordelijken van de gegevens en van de aangestelde vertegenwoordiger overeenstemming artikel 5, paragraaf 2;
  • e) de entiteiten of categorieën entiteiten met wie de persoonsgegevens kunnen worden gedeeld en die kennis nemen met de gegevens in hun hoedanigheid als aangestelde vertegenwoordiger(s), dataverwerker(s) of -verantwoordelijke(n).
 • - De betrokken persoon heeft recht op:
  • a) updating, verbetering of, indien gewenst, integratie van gegevens;
  • b) het wissen, anonimiseren of blokkeren van gegevens die niet wettelijk werden verzameld, inclusief data waarvan het bijhouden niet nodig is voor het doel waarvoor ze verzameld of achteraf verwerkt werden;
  • c) de bevestiging dat de handelingen onder letters a) en b) bekend gemaakt zijn, alsook de inhoud ervan, aan de rechtspersonen met wie de persoonsgegevens gedeeld werden, tenzij dit onmogelijk blijkt of een disproportionele inspanning vergt in vergelijking met het recht om beschermd te zijn.
 • - De betrokken persoon kan zich geheel of gedeeltelijk verzetten tegen:
  • a) op basis van gerechtvaardigde redenen, het verwerken van persoonsgegevens hoewel relevant voor het doel van de verzameling;
  • b) het verwerken van persoonsgegevens voor commerciële of advertentiedoeleinden of voor marketing en advertentie-enquêtes.

De Dataverantwoordelijke is: Dhr. Max Liszkowski. Om bovenvermelde rechten te laten gelden overeenkomstig Artikel 7 van de Privacywet moet de betrokken persoon zich schriftelijk wenden tot: PLAY MART INTERNATIONAL EOOD  

10 Tsar Osvoboditel Blvd.
1000 Sofia, Bulgaria
Dataverantwoordelijke: DhrMax Liszkowski

Utilizziamo cookie tecnici e di terze parti al fine di migliorare i nostri servizi. Proseguendo la navigazione accetti l'utilizzo dei cookie.
Per ulteriori informazioni o per scoprire come modificare la configurazione e bloccare i Cookie, consulta la nostra informativa.